Boknings och Resevillkor

Särskilda bokning och resevillkor för Petit Hotel

Bokningen blir bindande så snart den bekräftats skriftligt av bokningsstället.

Betalning

Bokningen betalas senast 10 dagar innan ankomst via den betalningslänk som ni får ihop med bekräftelsen. Om bokning sker senare än 10 dagar före ankomst dras hela beloppet direkt. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad. Om resan innehåller transport eller andra arrangemang som kräver omgående betalning dras hela beloppet direkt.

Faktura

Önskas betalning via faktura kan bokning endast ske direkt på hotellet eller via callcenter på telefon 0411-558725.

Avbokning

Bokning kan avbokas online utan kostnad fram till kl. 18.00 dagen innan ankomst. Online avbokning gör ni på www.petithotel.se under rubriken ”avboka din bokning” . Inloggningsuppgifter finns på er bekräftelse. Avbokning och ändring kan också ske via e-post booking@petithotel.se eller på telefon 0411-558725 vardagar mellan 09.00 och 18.00. Avbokning är giltig efter mottagen bekräftelse. Vid no-show eller avbokning senare än 18.00 dagen debiteras hela kostnaden. Ingår transport i paketet/bokningen måste avbokning ske via callcenter och samtliga biljetter återsändas snarast och återbetalas efter respektive transportörs regler.

Incheckning – sen ankomst

För ankomst senare än 18.00 skall detta meddelas anläggningen på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan kund.

Force Majeure

Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrade att utnyttja resan.

Teknisk arrangör är Norden Resor i Skåne AB/Nordic Travel.

Bolaget har ställt lagstadgade resegarantier till kammarkollegiet och har tecknat utvidgad ansvarsförsäkring som researrangör.

För samtliga bokningar gäller allmänna resevillkor.

Reklamation

Ev. klagomål skall framföras till hotellansvarig eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel per tfn. +46 411 558725 eller fax +46 411 558705 Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

Ändringskostnader

Ändrig av transport och/eller boende: 250 SEK/ändring.

Personuppgiftslagen (PUL)

Vid bokning samtycker du som kund att dian personuppgifter får behandlas av hotellet och den tekniska arrangören. Detta görs för att säkerställa gäst administration och säkerställa en tillförlitlig hantering i tillfälle av olycksfall och för att kunna administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kommer också att användas för att informera om reserelaterade erbjudanden och marknadsundersökningar.