Gå en utbildning i lågaffektivt bemötande

Det kan vara smart att gå en utbildning i lågaffektivt bemötande, särskilt om du ofta är i kontakt med personer som har en funktionsvariation. En utbildning i lågaffektivt bemötande ger dig alla de rätta verktygen. Du kan hitta denna utbildning via Durwell Institutet och den är webbaserad. Den består av:

  • Föreläsningar
  • Scenarier
  • Fallbeskrivningar
  • Reflektionsuppgifter
  • Praktiska övningar
  • Kontrollfrågor

Att ha ett lågaffektivt bemötande är ofta ett måste då en person har en diagnos så som ADHD eller autism eller andra funktionsvariationer. Denna kurs är bra för dig som jobbar med dessa personer, så väl som den passar för föräldrar med barn som har en funktionsvariation.

Utbilda dig i lågaffektivt bemötande

Om du vill gå en utbildning i lågaffektivt bemötande, så kolla då in den kurs som finns hos Durwell Institutet. Målet med denna kurs är att du ska få en ökad förståelse för vad det är som kan ligga till grund för den oro, frustration eller det beteende en person kan visa. Du kan få konkreta verktyg att använda dig av, för att möta personer som upplever detta.

Vissa personer med en funktionsvariation de kan agera med ett utmanande beteende, vara oroliga, eller frustrerade. För att bäst möta detta, så kan det vara bra att veta på vilket sätt.

Fler bra kurser och utbildningar

Hos Durwell Institutet finns det idag flera bra kurser och utbildningar att gå. Bland annat har de arbetsmiljöutbildningar, ledarskapsutbildningar, ergonomi, förflyttningskunskap, bemötande och mycket mer. Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum som erbjuder utbildningar, workshops, handledning och kompetenshöjande insatser.